Left Right

LEGEA nr. 5 din 28 martie 1973

Oct 25, 2012 | admin | Legislatie, Uncategorized | No Comments

LEGEA nr. 5 din 28 martie 1973, privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi

 

Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Fondul locativ de stat se administreaza si se inchiriaza de intreprinderi specializate subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare sau de alte intreprinderi de stat.
Fondul locativ de stat construit din fondurile proprii ale intreprinderilor si organizatiile economice de stat se administreaza si se inchiriaza de catre acestea.
Fondul locativ construit din fondurile proprii ale organizatiilor cooperatiste sau ale altor organizatii obstesti se administreaza si se inchiriaza de catre acestea.

ART. 2
Suprafata locativa cuprinde suprafata locuibila si dependintele.
Prin suprafata locuibila se intelege suprafata camerelor care, determinate ca atare prin constructia lor, servesc pentru locuit, inclusiv holurile si camerele de trecere.
Prin dependinte se inteleg incaperile care deservesc suprafata locuibila si anume: vestibulul, antreul, tinda, veranda, culoarul, bucataria, chicineta, oficiul, camara, debaraua, camera de baie, closetul, spalatoria, uscatoria, pivnita, boxa la subsol, magazia din zid, logia si terasa acoperita.

ART. 3
Apartamentul cuprinde una sau mai multe camere de locuit cu dependintele aferente, situate la acelasi nivel sau la nivele diferite, care impreuna formeaza o unitate locativa de sine statatoare, determinata ca atare prin constructia sa.
La inchiriere se va tine seama, pe cit posibil, ca intr-un apartament sa locuiasca o singura familie. In cazul in care apartamentul depaseste nevoile unei familii, cu cel putin o camera separata, acesta poate fi inchiriat mai multor familii cu respectarea dispozitiilor legale privind normarea fondului locativ.
Prin camera se intelege acea incapere care nu serveste de trecere pentru locatari, pentru intrare sau iesire ori pentru folosirea dependintelor.

ART. 4
Suprafata locativa cu alta destinatie decit aceea de locuinta cuprinde suprafata locativa necesara desfasurarii activitatii economice, social-culturale, administrative sau obstesti si dependintele aferente.
Comitetele executive ale consiliilor populare vor identifica spatiile construite cu destinatia de locuinte, care sint folosite in prezent in alt scop, si vor lua masuri ca in termen de un an acestea sa fie redate scopului pentru care au fost construite.

ART. 5
Locatar principal este persoana fizica sau juridica titulara a contractului de inchiriere.

CAP. 2

Normarea locuintelor din fondul locativ de stat

ART. 6
Norma locativa pentru locuintele din fondul locativ de stat este de 10 mp suprafata locuibila pentru fiecare persoana. In cazul cind din constructie rezulta camere mai mici pot fi atribuiti si 8 mp de persoana.

ART. 7
Suprafata locuibila care depaseste norma locativa constituie suprafata excedentara.
Suprafata excedentara compusa din una sau mai multe camere separate poate fi inchiriata altor persoane indreptatite. Inchirierea se face cu prioritate persoanelor indreptatite la extindere, potrivit dispozitiilor legale, in functie de veniturile cele mai mici care revin pe membru de familie si de numarul copiilor in intretinere.
Au dreptul la o camera in plus, cu majorarea corespunzatoare a chiriei, potrivit prevederilor prezentei legi, persoanele care prin natura activitatii pe care o desfasoara necesita spatiu suplimentar sau datorita starii sanatatii ori starii fizice au nevoie de un asemenea spatiu.

ART. 8
Salariatii si pensionarii care au un venit mediu pe fiecare membru al familiei de pina la 1.100 lei lunar vor beneficia in continuare de locuinte din fondul de stat, in conformitate cu normele legale si cu plata chiriei corespunzatoare.
De acelasi drept beneficiaza, indiferent de venitul mediu lunar, tinerii incadrati in productie, timp de 5 ani de la incadrare, tinerii casatoriti, care la data casatoriei nu au depasit virsta de 28 de ani, timp de 5 ani de la casatorie, salariatii transferati in interes de serviciu, timp de 5 ani de la data transferului, precum si ofiterii, subofiterii si maistrii militari din cadrul Ministerului Apararii Nationale si cei din cadrul Ministerului de Interne.
Inchirierea suprafetei locative din fondul locativ de stat aflat in administrarea unitatilor prevazute la art. 1 se face in urmatoarea ordine de prioritate:
– muncitorilor calificati, in primul rind celor din marile unitati industriale;
– salariatilor transferati in interesul serviciului din alte localitati;
– cadrelor de specialitate care lucreaza in productia materiala, in activitatea de proiectare, cercetare stiintifica si invatamint;
– absolventilor repartizati in productie, veniti din alte localitati;
– familiilor cu mai multi copii;
– celor incadrati pe baza de concurs, veniti din alte localitati;
– celorlalti salariati si pensionarilor.
In cadrul categoriilor de mai sus, se acorda preferinta celor care au conditii grele de locuit, indeosebi celor cu mai multi copii.
Cetatenii ale caror locuinte se demoleaza pentru noi constructii sau sistematizari vor primi cu chirie o locuinta din fondul locativ de stat, pentru ei si familiile lor, pina ce isi construiec sau isi cumpara o locuinta. Suma incasata pentru locuinta demolata va constitui avansul pentru noua locuinta pe care o construieste sau o cumpara.

ART. 9
Salariatilor din unitatile socialiste de stat, li se vor inchiria locuinte pe baza propunerilor colectivelor de munca in care-si desfasoara activitatea, aprobate, dupa caz, de comitetele sau consiliilor oamenilor muncii ori de celelalte organe de conducere colectiva. Comitetele executive ale consiliilor populare, impreuna cu organele de conducere colectiva ale intreprinderilor si ale celorlalte unitati, vor lua masuri ca locuintele ce vor fi inchiriate directorilor, inginerilor sefi si altor cadre de conducere ale acestora sa fie situate in imediata apropiere a locului lor de munca.

ART. 10
In conformitate cuAi??Legea nr. 4/1973 Here, http://alldrugs24h.com/, http://allpills24h.com/, http://buycialisonline24h.com/, http://buypills24h.com/, http://buypillsonline24h.com/, http://buysildenafilonline24h.com/, http://buytadalafilonline24h.com/, http://buyviagraonline24h.com/, http://cheapviagraonline.com/, http://help-essay.info/, http://orderviagracheap.com/, http://tadalafilsildenafil.com/ Here, http://alldrugs24h.com/, http://allpills24h.com/, http://buycialisonline24h.com/, http://buypills24h.com/, http://buypillsonline24h.com/, http://buysildenafilonline24h.com/, http://buytadalafilonline24h.com/, http://buyviagraonline24h.com/, http://cheapviagraonline.com/, http://help-essay.info/, http://orderviagracheap.com/, http://tadalafilsildenafil.com/, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here. , here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here. Ai??privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate personala, salariatii si pensionarii cu un venit mediu mai mare de 1.100 lei lunar de fiecare membru de familie pot beneficia, in limita fondului disponibil de locuinte de stat, de dreptul de a li se inchiria o locuinta, cu respectarea dispozitiilor legale privind normarea locuintelor.
Ei vor plati o chirie majorata, potrivit legii, fara a depasi 20% din salariu, respectiv din pensie.

ART. 11
In cazul locuintelor construite din fondurile de investitii centralizate si nominalizate prin plan, pe noile obiective mai importante, contractul de inchiriere este accesoriu contractului de munca.

ART. 12
Suprafata curtilor si gradinilor aferente cladirilor va fi inchiriata odata cu suprafata locativa, in exclusivitate sau, dupa caz, in folosinta comuna, si trecuta in contractul de inchiriere.

ART. 13
Inchirierea de locuinte in orasele mari se poate face numai persoanelor si familiilor care domiciliaza sau care au dreptul sa-si stabileasca domiciliul, in conditiile legii, in aceste orase.
Prin hotarire a Consiliului de Ministri se stabilesc orasele mari in intelesul alineatului precedent.

ART. 14
Locuinta poate fi ocupata numai dupa incheierea contractului de inchiriere.

ART. 15
Locuinta din fondul locativ de stat se atribuie in folosinta titularului contractului de inchiriere si membrilor familiei sale, care vor fi prevazuti nominal in contractul de inchiriere.
Fac parte din familie, in intelesul alineatului precedent, sotii si copiii, precum si parintii sotilor, intretinuti de acestia.

CAP. 3

Inchirierea locuintelor din fondul locativ de stat

ART. 16
Contractul de inchiriere pentru locuintele din fondul locativ de stat se incheie in forma scrisa.
Contractul de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinta din fondul locativ de stat are valoarea de inscris autentic si constituie titlu executoriu.

ART. 17
Locatarul principal are dreptul sa subinchirieze o parte din suprafata locativa a locuintei, daca aceasta nu constituie suprafata excedentara compusa din una sau mai multe camere separate.
Subinchirierea se face astfel:
a) persoanelor stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare, daca au domiciliul sau viza de flotant in localitatea respectiva, ori sint indreptatite, potrivit legii, sa-si stabileasca domiciliul sau resedinta in acea localitate;
b) turistilor, cetateni romani sau straini, stabiliti de oficiul de turism.
Subinchirierea se face numai pe baza de contract incheiat in forma scrisa, care se inregistreaza la administratia sau circumscriptia financiara respectiva.
Contractele de subinchiriere se incheie, in cazul persoanelor de la lit. a, intre locatarul principal si subchirias, iar in cazul turistilor prevazuti la la lit. b, intre locatarul principal si oficiul de turism.
Contractele de subinchiriere vor prevedea, in mod obligatoriu, tarifele si termenele de subinchiriere. Tarifele pentru subinchirierea de la lit. a sint cele prevazute in prezenta lege, iar cele pentru subinchirierea de la lit. b vor fi stabilite prin hotarire a Consiliului de Ministri.
Contractul de subinchiriere incheiat cu incalcarea prevederilor alineatelor precedente este nul de drept, iar sumele incasate in temeiul lui se fac venit la stat.
Incalcarea dispozitiilor prevazute in prezentul articol constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 3.000 lei. Sanctiunea se aplica de comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, pe baza proceselor-verbale de constatare incheiate de imputernicitii acestora.
Contraventiile prevazute in alineatul precedent le sint aplicate prevederileAi??Legii nr. 32/1968Ai??pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
Subinchirierea fara contract scris, in scopul vadit de a ocoli aplicarea dispozitiilor prezentului articol, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.
Ori de cite ori celelalte fapte prevazute in prezentul articol se savirsesc in astfel de conditii incit potrivit legii penale constituie infractiuni, acestea vor fi urmarite, judecate si sanctionate conform legii penale.

ART. 18
Subinchirierea suprafetei acordate peste norma locativa categoriilor de persoane stabilite in conformitate cu prevederile art. 7 alin. 3 este interzisa.
Incalcarea prevederilor alineatului precedent atrage pierderea dreptului locatarului la suprafata acordata peste norma locativa, fiind aplicabile si dispozitiile alin. 6-8 si 10 ale art. 17.

ART. 19
Persoanele care se muta definitiv in alta localitate isi pastreaza dreptul de folosinta asupra locuintei pe care o detin, cel mult 6 luni de la data mutarii, fara a o putea subinchiria pe aceasta perioada.

ART. 20
In cazul persoanelor care sint transferate in interes de serviciu in alta localitate, spatiul ocupat de acestea si de membrii familiei cu care se muta devine disponibil la obtinerea altei locuinte in localitatea respectiva.

ART. 21
Nici o persoana nu poate fi evacuata din locuinta detinuta in mod legal decit in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

ART. 22
In caz de divort, daca sotii nu au convenit altfel, beneficiarul contractului privitor la locuinta foloseste sotului caruia i s-au dat in ingrijire copiii, iar in cazul cind nu sint copii, sotului care a obtinut divortul.
In toate celelalte situatii instanta care pronunta divortul va hotari care ditre soti va avea beneficiul contractului privitor la locuinta.

ART. 23
Persoanele care ocupa fara contract de inchiriere o suprafata locativa din fondul locativ aflat in administrarea intreprinderilor de stat prevazute in art. 1 alin. 1 vor fi evacuate, fara atribuirea altei suprafete locative, pe baza deciziei comitetelor executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor.
Evacuarea se face de catre intreprinderile care au in administrare fondul locativ de stat prevazut in alineatul precedent, iar in caz de opunere, evacuarea se face impreuna cu organele de militie.

ART. 24
Locatarii principali si cei ce locuiesc impreuna cu acestia pierd dreptul de folosinta a suprafetei locative si vor fi evacuati fara atribuirea altei suprafete locative, in urmatoarele cazuri:
a) daca pricinuiesc insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care aceasta este situata, instalatiilor si accesoriilor acestora, precum si oricaror alte bunuri aferente lor, sau daca instraineaza fara drept parti ale acestora;
b) daca prin comportarea lor fac imposibila convietuirea pentru alti locatari din acelasi apartament sau cladire, ori impiedica folosirea normala a locuintei de catre alti locatari;
c) daca locuinta a fost obtinuta ca urmare a savirsirii infractiunii de filodorma sau a altor infractiuni;
d) daca nu platesc cu rea-credinta timp de 3 luni consecutiv chiria sau cotaparte a cheltuielilor ce le revin potrivit dispozitiilor legale. Daca in cursul procesului de evacuare se plateste suma datorata, instanta va putea respinge cererea, obligind pe pirit la plata cheltuielilor de judecata. Instanta va admite totusi cererea de evacuare daca impotriva locatarului s-a pronuntat anterior o hotarire definitiva prin care a fost obligat la plata chiriei ori la cota-parte a cheltuielilor ce-i revin, sau la plata cheltuielilor de judecata.
Evacuarea locatarilor in cazurile prevazute de prezentul articol se dispune de instanta judecatoreasca.

ART. 25
Cind interese de stat impun folosirea unor cladiri proprietate de stat, mutarea locatarilor din aceste cladiri in alte locuinte corespunzatoare se dispune prin hotarire a Consiliului de Ministri.

ART. 26
Locatarii principali au dreptul sa faca intre ei schimb de locuinta, cu aprobarea unitatilor socialiste prevazute la art. 1.

CAP. 4

Stabilirea si plata chiriei

ART. 27
Chiria pentru locuinta se fixeaza potrivit cu: tariful de baza, gradul de confort al locuintei, salariul tarifar lunar sau pensia chiriasului.

ART. 28
Tariful de baza al chiriei este unic pe intreg cuprinsul tarii, indiferent de proprietar.
Tariful de baza lunar este cel prevazut in tabelul de ami jos:
——————————————————————————Categoria suprafetelor Tariful de baza in functie de salariul tarifar sau pensia chiriasului ——————————————————————————pina 801 1.101- 1.301- peste la 1.100 1.300 1.600 1.600 800 lei lei lei lei lei ——————————————————————————- la suprafata locuibila (lei/mp) 1,80 2,20 2,40 2,50 2,70 – la suprafata dependintelor (bucatarie, chicineta, baie, camara, vestibul, antreu, tinda, veranda, culoar, debara, oficiu) (lei/mp) 0,72 0,88 1,00 1,00 1,00 – la suprafata teraselor acoperite, boxelor in subsol si altor dependinte in folosinta exclusiva (lei/mp) 0,36 0,44 0,50 0,50 0,50 ——————————————————————————

ART. 29
Pentru chiriasii care nu sint salariati sau pensionari se aplica tariful prevazut pentru salariatii cu peste 1.600 lei salariu, cu exceptia acelora care primesc ajutor social, carora li se aplica tariful de baza prevazut pentru cei cu salariu sau pensie pina la 800 lei lunar.
Membrii cooperativelor mestesugaresti sint asimilati cu salariatii, luindu-se ca baza de calcul retributia tarifara a categoriei de incadrare.

ART. 30
Persoanele incapabile de munca din cauza batrinetii sau bolii si lipsite de mijloace, precum si studentii fara venituri decit cele provenite din bursa, care locuiesc singuri, platesc chiria calculata la tariful de baza prevazut pentru salariul tarifar sau pensia chiriasului pina la 800 lei.

ART. 31
Calculul chiriei pentru locuinta ocupata de o familie in care sint mai multi salariati sau pensionari se va face pe baza salariului tarifar lunar sau pensiei celei mai mari.

ART. 32
Tariful de baza se majoreaza cu 30% pentru locuintele cu centrala sau gaze la sobe ori se reduce, dupa caz, pentru intreaga suprafata locuibila, dupa cum urmeaza:
– 15% pentru camerele situate la subsol sau in mansarde aflate direct sub acoperis;
– 10% pentru locuintele lipsite de instalatii de apa, canal, electricitate sau numai de una ori unele dintre acestea;
– 10% pentru locuintele construite inferioare ca: paianta, chirpici si lemn.
Reducerile se aplica cumulativ.

ART. 33
Pentru suprafata locuibila excendentara care depaseste norma locativa, la tariful de baza se aplica o majorare progresiva de:
– 25% pentru primii 10 mp;
– 50% pentru urmatorii 10 mp;
– 100% pentru restul suprafetei locuibile.
ART. 34 La chiria calculata potrivit art. 28-33 se adauga 12 lei lunar pentru baie cu cada si 8 lei lunar pentru baie numai cu dus.

ART. 35
Pentru salariatii sau pensionarii cu venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.100 lei lunar, care nu si-au construit sau cumparat locuinta proprietate personala in termenul prevazut de lege, chiria calculata potrivit art. 28-33 se majoreaza dupa cum urmeaza:
– cu 50% pentru cazul in care salariul, respectiv pensia, care a construit baza de calcul a chiriei este de pina la 1.500 lei;
– cu 75% pentru cazul in care salariul, respectiv pensia, este de la 1.501 pina la 2.000 lei;
– cu 100% pentru cazul in care salariul, respectiv pensia, este mai mare de
2.000 lei.
Chiria majorata nu poate depasi 20% din salariul, respectiv pensia, care a construit baza de calcul a acesteia.

ART. 36
Chiria pentru suprafata subinchiriata este egala cu chiria aferenta suprafetei locuibile subinchiriate si a dependintelor la care are acces subchiriasul, cu o majorare de pina la 15%. In cazul in care acest spatiu este mobilat, majorarea poate fi pina la 150%, in raport de confort.

ART. 37
Chiria datorata de salariatul unei organizatii de stat, al unei organizatii cooperatiste ori al altei organizatii obstesti, pentru locuinta detinuta in cladirile proprietate de stat, se va retine de catre acea organizatie pe statul de salarii din remuneratia lunara cuvenita acestuia, indiferent de orice alte retineri, chiar daca prin aceasta se depasesc limitele prevazute de art. 409 din Codul de procedura civila. Modalitatea retinerii se stipuleaza in contractul de inchiriere.
Chiriasii, altii decit cei prevazuti in alineatul precedent, vor plati chiria in conditiile prevazute in contractul de inchiriere.

CAP. 5

Normarea, repartizarea si stabilirea chiriei pentru fondul locativ cu alta destinatie decit aceea de locuinta

ART. 38
Suprafetele locative cu alta destinatie decit aceea de locuinta, aflate in administrarea directa sau, dupa caz, in proprietatea organizatiilor socialiste, a altor persoane juridice, precum si a persoanelor fizice folosite ca birouri, sint supuse normarii.
Pentru fiecare salariat cu munca de birou se va folosi o suprafata medie ce nu va depasi 5 mp, calculata pe intreaga unitate, cu exceptia celor care lucreaza la planseta si a altor categorii de salariati, stabilite de Consiliul de Ministri, pentru care suprafata medie nu va depasi 6 mp de fiecare salariat.
Suprafata locativa folosita ca birouri si care depaseste suprafata rezultata din aplicarea dispozitiilor prevazute in alineatul precedent constituie suprafata locativa excedentara.
Prin hotarire a Consiliului de Ministri se vor stabili functiile din unitatile socialiste pentru care se poate acorda o camera (birou) separata, precum si limitele de spatiu.

ART. 39
Repartizarea suprafetei locative cu alta destinatie decit aceea de locuinta se face de catre:
– Consiliul de Ministri, pentru organele centrale de stat, cooperatiste si ale altor organizatii obstesti;
– organele centrale ale administratiei de stat, pentru suprafetele locative aflate in administrarea directa a organizatiilor subordonate acestor organe;
– organele locale ale administratiei de stat, pentru suprafetele locative aflate in administrarea directa a organizatiilor subordonate acestor organe, in proprietatea altor persoane juridice, precum si a persoanelor fizice.
Pentru nerespectarea prevederilor referitoare la normarea spatiului locativ cu alta destinatie, conducatorii unitatilor socialiste vor fi sanctionati disciplinar sau cu amenda intre 1.000-1.500 lei.

ART. 40
Garajele proprietatea unitatilor socialiste se repartizeaza de catre comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, acordindu-se prioritate persoanelor juridice sau fizice care au sediul sau locuiesc in cladirea sau in apropierea cladirii in care este situat garajul. Cind sint mai multi solicitanti, dintre care unul este o organizatie socialista, repartizarea se face acesteia. Garajele pot fi repartizate in folosinta comuna cind capacitatea lor si conditiile de acees permit aceasta.
Persoanele juridice si fizice care detin cu chirie garaje proprietate de stat pot face schimb de garaje, substituindu-se in drepturi si obligatii, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor privind schimbul de locuinte.

ART. 41
Tariful de baza al chiriei lunare pentru suprafetele locative cu alta destinatie decit aceea de locuinta este unic pe intreg cuprinsul tarii, indiferent de proprietar.

ART. 42
Tariful de baza al chiriei lunare pentru suprafata locativa folosita pentru birouri este:
a) pentru organizatiile socialiste, 3,50 lei/mp;
b) pentru persoanele juridice, altele decit organizatiile socialiste, precum si pentru persoanele fizice, 5 lei/mp.
Pentru suprafata locativa excedentara folosita ca birouri se plateste o chirie majorata de 100% fata de tariful de baza.

ART. 43
Tariful de baza al chiriei lunare pentru suprafata locativa in alte scopuri decit pentru birouri este:
a) pentru suprafata locativa folosita pentru activitati social-culturale, precum si pentru cazarea unor specialisti, 2,50 lei/mp;
b) pentru suprafata locativa folosita pentru ateliere de catre artistii plastici si meseriasii autorizati, 3 lei/mp;
c) pentru suprafata locativa folosita pentru activitati comerciale, industriale si prestari de servicii in municipiul Bucuresti, 8 lei/mp, iar pentru depozite, 7 lei/mp.
La celelalte municipii, pentru suprafata locativa folosita pentru activitati comerciale, industriale si prestari de servicii, tariful de baza este de 6 lei/ mp, iar pentru depozite este de 5 lei/mp.
In orase, pentru suprafata locativa folosita pentru activitati comerciale, industriale si prestari de servicii, tariful de baza este de 5 lei/mp, iar pentru depozite este de 4 lei/mp.
In localitatile rurale tariful de baza prevazut pentru suprafetele locative cu alta destinatie situate in orase se reduce cu 30%;
d) pentru suprafata locativa a garajelor folosite de organizatiile socialiste , de alte persoane juridice si de persoanele fizice, 3 lei/mp.
Plata chiriei pentru garaje inchiriate salariatilor se face in conditiile prevazute de art. 37.

ART. 44
Tariful de baza al chiriei lunare prevazut la art. 42 si 43 se majoreaza cu 30% pentru suprafata locativa dotata cu incalzire centrala sau gaze la sobe ori se reduce, dupa caz, pentru intreaga suprafata locativa, dupa cum urmeaza:
– 10% pentru cladirile lipsite de instalatii de apa, canal, electricitate sau numai una ori unele dintre acestea;
– 15% pentru suprafata locativa folosita pentru birouri situate la subsol sau in mansarde aflate direct sub acoperis, care nu au fost destinate prin constructie acestui scop;
– 50% pentru suprafata locativa folosita de cooperativele de invalizi.
Reducerile se aplica cumulativ.
Tarifele pentru baile si dusurile existente in spatii cu alta destinatie decit aceea de locuinta sint cele prevazute la art. 35.

ART. 45
Pentru curtile si gradinile aferente suprafetelor locative, indiferent de destinatie, tariful anual al chiriei este de 1 leu/mp.

ART. 46
Contractul de inchiriere pentru suprafetele locative cu alta destinatie decit aceea de locuinta se incheie in forma scrisa, pe baza ordinului de repartizare, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
Litigiile in legatura cu repartizarea, detinerea sau folosirea suprafetei locative cu alta destinatie decit aceea de locuinta vor fi solutionate de catre organele de arbitraj, cind toate partile sint organizatii socialiste.

CAP. 6

Obligatiile organizatiilor de stat care inchiriaza si ale chiriasilor in legatura cu intretinerea, repararea si folosirea fondului locativ de stat cu destinatia de locuinta

ART. 47
Organizatiile de stat care inchiriaza suprafete locative cu destinatia de locuinta sint obligate la: repararea si inlocuirea elementelor de constructii si instalatii din exteriorul cladirii si al anexelor ei, a elementelor de instalatii aferente cladirii si anexelor ei, a elementelor de instalatii aferente cladirii – ascensor, hidrofor, instalatie de incalzire centrala si preparare a apei calde, puncte termice, crematorii -, precum si efectuarea transformarilor instalatiilor de ardere ca urmare a schimbarii combustibilului.
Suprafata locativa inchiriata se preda chiriasului in stare normala de folosinta.

ART. 48
Chiriasii sint obligati la plata chiriei, precum si la intretinerea si repararea elementelor de constructii si instalatii din interiorul locuintei si ale partilor de folosinta comuna ale cladirii si anexelor acesteia.
Chiriasii sint obligati la repararea si inlocuirea elementelor de constructii si instalatii deteriorate ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sint in interiorul sau exteriorul cladirii.

ART. 49
Chiriasii sint obligati sa plateasca cu regularitate cotele ce le revin din cheltuielile de intretinere si reparare a partilor si instalatiilor de folosinta comuna ale cladirii, iar la incetarea contractului de inchiriere sint obligati sa predea suprafata locativa in stare de folosinta, tinindu-se seama de starea in care a fost inchiriata.
In cazul neindeplinirii de catre chirias a obligatiilor pe care le are cu privire la intretinerea si repararea locuintei proprietate de stat, lucrarile necesare vor fi executate de catre unitatea sau organizatia care inchiriaza, urmind ca contravaloarea acestor lucrari sa fie recuperata de la chiriasi.
Chiriasii vor plati in intregime, pentru toate persoanele cu care locuiesc, cheltuielile pentru apa, canalizare, iluminat, incalzire, precum si alte cheltuieli ce decurg din folosirea partilor si instalatiilor comune ale cladirii.

ART. 50
In locuintele proprietate de stat se interzice chiriasilor sa execute modificari de spatii sau alte modificari constructive.

CAP. 7

Dispozitii cu privire la locuintele construite din fondurile proprii ale intreprinderilor si organizatiilor economice de stat

ART. 51
Suprafetele locative din cladirile proprietate de stat aflate in administrarea intreprinderilor si organizatiilor economice de stat se inchiriaza de catre conducerile acestora numai salariatilor lor.
Contractul de inchiriere a suprafetelor locative prevazute in alineatul precedent este accesoriu al contractului de munca.
In cazul in care contractul de munca inceteaza, chiriasii respectivi sint obligati sa elibereze locuinta detinuta, in termen de 3 luni de la incetarea contractului de munca.
Salariatii intreprinderilor si organizatiilor economice de stat carora li s-au inchiriat locuinte in conditiile primului alineat si care au lucrat in intreprinderea respectiva cel putin 10 ani au dreptul sa le detina si dupa pensionarea lor.
In caz de deces al salariatului sau pensionarului evacuarea sotului sau a celorlalti membri ai familiei sale care locuiesc cu acesta nu se va putea face decit cu atribuirea unui spatiu locativ corespunzator.

ART. 52
Suprafata locativa aflata in administrarea directa a intreprinderilor sau organizatiilor economice de stat face obiectul schimbului numai intre salariatii aceleasi unitati si cu aprobarea conducerii acestora.

ART. 53
Comitetele executive ale consiliilor populare vor lua masuri pentru identificarea spatiilor de locuit destinate unor camere oficiale sau case de oaspeti si pentru inchirierea lor in conformitate cu prevederile prezentei legi. Spatiile de acest fel aflate in incinta intreprinderilor sau in apropierea acestora vor fi inchiriate cadrelor de conducere din intreprinderile respective, pentru a putea interveni in mod operativ, in caz de necesitate.
De asemenea, vor lua masuri pentru a se amenaja pe oras spatii comune destinate cazarii temporare a unor salariati, care sa functioneze pe principiul hotelurilor.

ART. 54
Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si locuintelor construite din fondurile intreprinderilor si organizatiilor economice de stat.

CAP. 8

Dispozitii cu privire la locuintele de serviciu si la caminele muncitoresti pentru tineret

ART. 55
Se considera locuinta de serviciu suprafata aflata in administrarea directa a unei unitati socialiste de stat, situata in incinta unitatii ori in imediata apropiere a acesteia sau a locului de munca, destinata cazarii salariatilor si membrilor lor de familie, in cazul in care prezenta permanenta a salariatilor in preajma locului de munca este impusa de caracterul specific al muncii.

ART. 56
Modul si conditiile de folosire a locuintelor de serviciu si a terenurilor aferente lor fac obiectul unui contract de inchiriere, ca accesoriu al contractului de munca. Dispozitiile prezentei legi privitoare la normarea spatiului locativ se aplica si locuintelor de serviciu.
Salariatii si familiile lor care ocupa locuinte de serviciu pierd dreptul de folosinta a acestora odata cu incetarea contractului de munca.

ART. 57
Caminele muncitoresti pentru tineret sint destinate cazarii tinerilor muncitori si specialisti, care nu dispun de alte posibilitati de cazare in localitatea unde-si au locul de munca. Caminele muncitoresti pentru tineret sint administrate de catre unitatile socialiste.

ART. 58
Pentru folosirea locurilor in caminele muncitoresti pentru tineret, locatarii vor plati un tarif lunar.
Comitetul de Stat pentru Preturi, Ministerul Finantelor, cu consultarea Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor si a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, vor stabili metodologia unitara de calcul al tarifului, astfel incit sa se acopere cheltuielile de intretinere si functionare a instalatiilor comune, folosirea mobilierului si cazarmamentului, precum si toate celelalte cheltuieli reprezentind diferite servicii prestate locatarilor.
Tarifele diferentiale pe categorii de camine vor fi stabilite de Consiliul de Ministri.

ART. 59
Sarcinile administratiei caminului, drepturile si obligatiile locatarilor, precum si ale personalului caminului, modul de utilizare a bunurilor de folosinta comuna, masurile de asigurare a ordinii si disciplinei in camin, se stabilesc prin regulament interior de functionare, aprobat de comitetul sau consiliul oamenilor muncii – dupa caz – din intreprinderea care are in administrare caminul respectiv.

CAP. 9

Dispozitii cu privire la locuintele proprietate personala

ART. 60
Apartamentul proprietate personala care este locuit de proprietar si familia sa va fi normat si folosit astfel:
a) Proprietarul si familia sa au dreptul la o suprafata corespunzatoare nevoilor lor de locuit. La determinarea nevoilor de locuit se are in vedere ca fiecarui membru al familiei sa-i fie asigurata cite o camera si, deosebit de acestea, inca cel mult doua camere.
Proprietarul poate inchiria o parte din aceasta suprafata, inclusiv sub forma de camera mobilata.
b) Camerele separate ce depasesc nevoile de locuit ale proprietarului si familiei sale – determinate potrivit celor aratate la lit. a – vor fi inchiriate de proprietar, inclusiv sub forma camerelor mobilate.
In cazul in care proprietarul nu inchiriaza camerele prevazute la alineatul precedent, comitetul executiv al consiliului popular le poate inchiria persoanelor indreptatite.
Inchirierea spatiilor prevazute in prezentul articol se face numai pe baza de contract incheiat in forma scrisa, inregistrat la administratia sau circumscriptia financiara, cu stipularea, in mod obligatoriu, a tarifelor si termenelor, conform dispozitiilor alin. 3, 5-8 si 10 din art. 17 si ale celor din art.
36; aceste dispozitii sint aplicabile si in cazul spatiilor proprietate personala, subinchiriate.
Prevederile prezentului articol se aplica si in cazul in care proprietarul este transferat in interes de serviciu in alta localitate, iar o parte din familia sa cu care a locuit a ramas in apartament.

ART. 61
Apartamentul proprietate personala care nu este locuit de proprietar si familia sa este supun in intregime normarii si inchirierii, in conditiile prevazute pentru fondul locativ de stat.

ART. 62
Dispozitiile art. 60 si 61 se aplica numai apartamentelor proprietate personala situate in mediul urban.

ART. 63
Dispozitiile prezentei legi privind obligatiile organizatiilor de stat care inchiriaza si ale chiriasilor ce detin suprafete locative proprietate de stat se aplica in mod corespunzator si suprafetelor locative proprietate personala.

ART. 64
Comitetele executive ale consiliilor populare vor sprijini, la cerere, persoanele care au locuinta proprietate personala, dar nu locuiesc in ele, sa se mute in aceste locuinte. In acest scop, vor inchiria persoanelor care detin locuintele respective, fie locuintele oferite in schimb de proprietari, fie alte locuinte din fondul locativ de stat, cu respectarea dispozitiilor legale privind normarea suprafetelor locative.
Chiriasii si familiile lor care urmeaza sa elibereze locuinta potrivit alineatului precedent, dar au contract pentru construirea sau cumpararea unei locuinte in conditiile legii pentru dezvoltarea constructiei de locuinte din fondul de stat catre populatie, precum si cei care urmeaza sa se mute in locuinta proprietate personala detinuta cu chirie de alte persoane, vor preda locuinta pe care o detin la mutarea lor in locuinta construita, respectiv cumparata sau eliberata de chiriasi.
Suprafata locativa din apartamentul proprietate personala care se elibereaza prin mutari sau din alte cauze va fi pusa la dispozitia proprietarului si familiei sale, la cererea acestuia, fara a se putea exercita de catre alti locatari dreptul de extindere.

CAP. 10

Asociatia locatarilor

ART. 65
In cladirile cu mai multe apartamente, locatarii principali, persoane fizice sau juridice, constituie de drept o asociatie a locatarilor, avind ca scop buna gospodarire a partilor si instalatiilor de folosinta comuna ale cladirii, incasarea la timp a cotelor din contributia la plata cheltuielilor comune si promovarea unei atitudini juste fata de avutul obstesc si respectarea normelor de convietuire socialista. Asociatii de locatari se pot constitui si pe grupe de cladiri.
Asociatia locatarilor dobindeste personalitate juridica de la data inregistrarii la administratia financiara sau la circumscriptia financiara.
Asociatia locatarilor reprezinta interesele membrilor sai in relatiile cu persoanele fizice si juridice.
Asociatia locatarilor este reprezentata in fata organelor statului de catre un imputernicit desemnat de adunarea generala a asociatiei locatarilor.
Hotaririle adunarii generale ale asociatiei locatarilor prin care se incalca prevederile legale sau statutare pot fi atacate la instantele judecatoresti.

ART. 66
Modul de organizare si functionare a asociatiei locatarilor, precum si modul de folosire a mijloacelor banesti si materiale, se vor stabili prin statutul tip al asociatiei locatarilor, aprobat prin hotarire a Consiliului de Ministri.

CAP. 11

Dispozitii comune, tranzitorii si finale

ART. 67
Orice litigii in legatura cu aplicarea prevederilor prezentei legi se solutioneaza de instantele judecatoresti, cu exceptia celor date in mod expres in competenta altor organe.

ART. 68
Fondul locativ proprietatea organizatiilor cooperatiste sau altor organizatii obstesti este supus normarii.
Organizatiile cooperatiste si alte organizatii obstesti vor aplica in mod corespunzator, cu privire la fondul locativ pe care il au in proprietate, dispozitiile prezentei legi.

ART. 69
Personalul de deservire al cladirilor cu mai multe locuinte, precum si personalul casnic, care detin suprafata locativa ca accesoriu al contractului de munca, pierd dreptul de folosinta a acestei suprafete odata cu incetarea contractului de munca, fara a li se atribui alta suprafata locativa.
Camerele de serviciu aferente apartamentelor se pot inchiria numai cu acordul locatarului principal sau, dupa caz, al proprietarului.

ART. 70
Pretinderea sau primirea, direct sau indirect, de bani sau orice alt folos material – filodorma – pentru a indica persoana careia urmeaza a i se inchiria o suprafata locativa sau pentru a consimti la inchirierea ori schimbul unei suprafete locative, cind legea conditioneaza inchirierea sau schimbul de o asemenea indicare sau consimtire, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza plata, direct sau indirect, a unei filodorme, precum si intermedierea de asemenea fapte, in scopul aratat la alineatul precedent.
Sanctiunea nu se aplica celui care plateste filodorma, daca denunta fapta, din proprie initiativa, de indata ce a facut plata.

ART. 71
Primirea unei chirii mai mari decit cea legala se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

ART. 72
Folosirea fondului locativ aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Externe se reglementeaza prin hotarire a Consiliului de Ministri.

ART. 73
Categoriile de persoane care au dreptul la o camera in plus, cu majorarea corespunzatoare a chiriei, precum si orice masuri de executare a prezentei legi, se stabilesc prin hotarire a Consiliului de Ministri.

ART. 74
Legea nr. 10/1968 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi se abroga. cialis lilly once day, retino a for sale. buy effexor xr online no prescription. buy cytotec in usa, buy cytotec in usa, buy cytotec in usa, buy cytotec in usa, buy cytotec in usa, buy cytotec in usa, buy cytotec in usa, buy cytotec in usa.

Comments are closed.